Wolontariat PPAF 2024

Jak wziąć udział w wolontariacie?

Wystarczy wypełnić i przesłać do 26 maja poniższy formularz zgłoszeniowy. Wyniki naboru będą przesłane
droga mailową i/lub poprzez wskazane komunikatory.

O czym warto pamiętać przy wypełnianiu formularza?

Wolontariat mogą odbyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Sprawdźcie swoją dyspozycyjność w dniach 05-09.06 i zaznaczcie w formularzu w jakich dniach i godzinach możecie rozpocząć pracę oraz ile czasu jesteście w stanie wygospodarować. Te informacje są szczególnie istotne organizacyjnie i pomogą nam we właściwym zaplanowaniu zadań.

Na czym polega praca wolontariuszki_a?

Wolontariusz_ka POST P-ORN ARTS FEST pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak aby osoby uczestniczące, dziennikarskie i goszczące czuły się zaopiekowane i poinformowane o wszystkim co oferuje im festiwal. Pomoc wolontariuszy_ek jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, organizacji widowni oraz wydarzeń towarzyszących, jak i tworzeniu oraz obsłudze punktu info-desk dla osób uczestniczących i goszczących festiwal. Wolontariusz_ka pomaga na festiwalu według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem osoby koordynującej całość prac. Szczegółowe zasady zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu w Warszawie, w wyznaczonym przez nas terminie.

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza_ki jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszce_owi możliwość spotkania wielu osób twórczych, udziału w pokazach filmowych, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Wykonując obowiązki wolontariuszki_a można wziąć bezpłatnie udział w pokazach filmowych i innych wydarzeniach towarzyszących festiwalowi.

Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy_a wolontariusz_ka festiwalu otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Dokument można będzie odebrać podczas ostatniego dnia festiwalu, a jeśli jest to niemożliwe, zostanie on wysłany pocztą mailową najpóźniej trzy tygodnie po zakończeniu festiwalu.

 • Praca osoby wolontariackiej jest dobrowolną praca na rzecz KONTR FUNDACJA.
 • Na wolontariat mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie.
 • Pomoc będzie świadczona przez osobę wolontariacką według ustalonego harmonogramu i pod kierunkiem koordynatora.
 • Każda osoba wolontariacka ma możliwość udziału w projekcjach filmowych.
 • Szczegółowe zasady wolontariatu określone zostaną w umowie zawartej miedzy osobą
  wolontariacką a organizatorem.
 • Wypełnienie i przesłanie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat , a
  wyniki rekrutacji rozesłane zostaną mailowo po zakończeniu naboru.
 • KONTR FUNDACJA, z siedzibą przy ul. Inzynierskiej 10/53 w Warszawie (03-422), będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy o proces rekrutacji osób wolontariackich na POST P-ORN ARTS FEST. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  Przysługuje Ci prawo do dostępu do Twoich danych i ich poprawiania.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie KONTR FUNDACJA z siedzibą w Warszawie (03-422), ul Inżynierska 10/53
 2. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w realizacji procesu rekrutacji osób wolontariackich na POST P-ORN ARTS FEST przez KONTR FUNDACJE
 3. Przysługuje Ci prawo do żądania od KONT FUNDACJI dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 4. Udzielona zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji z KONTR FUNDACJĄ. Informujemy, że cofniecie udzielonej przez Ciebie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podane przez ciebie dane osobowe mogą zostać powierzone w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z KONTR FUNDACJĄ, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne, finansowo-księgowe, hostingowe itp.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez KONTR FUNDACJĘ.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi Ci udział w procesie rekrutacji na wolontariat POST P-ORN ARTS FEST.

 

Formularz zgłoszeniowy – wolontariat POST P-ORN ARTS FEST

05-09 czerwca 2024 Kinoteka

DYSPOZYCYJNOŚĆ*

Zmiany trwają od 3 do 6 godzin w ciągu dnia festiwalowego,.
Zaznacz w której części dnia możesz nam pomagać. Jeśli możesz się dopasować zaznacz opcję „cały dzień”. Niektóre zadania, jak obsługa klubu festiwalowego, będą wymagały pracy w godzinach późnowieczornych/nocnych.

Ta sekcja wymaga zaznaczenia minimum jednej odpowiedzi w każdym wierszu.

Dziękujemy!

Subscribe to our newsletter!

Subskrybuj nasz newsletter!